Социални Мрежи
Каталог
ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Цена
 лв.
 лв.
Марки
Брой полюси (общо)
Номинален ток
ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ Icn EN 60898

Автоматизацията за соларни системи включва използването на различни технологии и устройства, за да се оптимизира и управлява ефективно производството и използването на соларна енергия. Това включва контрол на зареждането и разреждането на батерии, управление на инвертори, мониторинг на производството на енергия и др.

Един от основните компоненти на автоматизацията на соларни системи е управляващият контролер (charge controller). Този контролер контролира зареждането на батериите от соларните панели и предотвратява прекомерно зареждане или разреждане, което може да навреди на батериите. Това гарантира по-дълъг живот на батериите и по-ефективно използване на соларната енергия.

Друга важна част от автоматизацията на соларни системи е управлението на инверторите. Инверторите преобразуват постоянния ток (DC), генериран от соларните панели, във взаимнопроменлив ток (AC), който може да се използва за захранване на електрическите уреди. Управлението на инверторите включва следене на производството на енергия, превключване между режимите на мрежово и автономно захранване, и контрол на ефективността на инверторите.

Мониторингът на производството на енергия е също важен аспект на автоматизацията на соларни системи. Това включва използването на сензори и мониторингови системи, които непрекъснато следят и регистрират количеството генерирана соларна енергия. Тези данни могат да се използват за анализ и оптимизация на енергийната система, както и за следене на ефективността и изискванията на системата.

Освен тези компоненти, автоматизацията на соларни системи може да включва и допълнителни технологии и устройства, като соларни трекери (които следят движението на слънцето и насочват соларните панели спрямо него), системи за управление на енергийното потребление и други.

Целта на автоматизацията на соларни системи е да увеличи ефективността, надеждността и удобството на използването на соларна енергия. Тя помага на потребителите да оптимизират производството и използването на енергия, намаляват разходите и въздействието върху околната среда.

 
 
Филтри
Цена (ниска към висока)