Социални Мрежи
Каталог
ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ (СОЛАРНИ) ПАНЕЛИ

Фотоволтаичните (слънчеви) панели са устройства за преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Тези панели се състоят от много малки фотоволтаични клетки, които използват ефекта на фотоволтаично преобразуване, за да генерират електрически ток. Когато светлината падне върху повърхността на панела, електроните във фотоволтаичните клетки се стимулират и започват да се движат, създавайки електрически потенциал.

Фотоволтаичните (слънчеви) панели се използват за производство на електроенергия за различни цели, включително битова и промишлена употреба, както и генериране на енергия за слънчево отопление на вода и системи за отопление на помещения. Фотоволтаичните (слънчеви) панели се считат за щадящи околната среда поради способността им да генерират електричество, без да замърсяват околната среда и без да произвеждат отпадъци или емисии на парникови газове.

Филтри
Цена (ниска към висока)