Copyright © 2019. All Rights Reserved

Уникални фонтани радват варненци и гостите на морската столица (Снимки)

21 юли 2015
Уникални фонтани радват варненци и гостите на морската столица (Снимки)

Варна си възвръща челните места по уникалност и красота. Основен акцент за това са обновените пет фонтана в града.

Едва ли сте пропуснали красивите водни фигури и светлинно шоу, които възвръщат блясъка на нощна Варна.

Една от най-характерните забележителности на повечето фонтани са водните струи, изстрелвани под налягане във въздуха. Някои от тях през нощта са осветени в различни цветове. Много хора хвърлят монети в шадраваните като си пожелават нещо, което вярват, че ще се случи. Към някои от тях е добавена музика (наричат се пеещи фонтани) и водните струи и светлините се сменят в такт с музиката.

Ранните фонтани разчитат само на стичащ се под действието на гравитацията поток вода от извор или доставян с акведукт от далечен източник с по-голяма височина, която да осигурява хидравличен напор. Първите модерни фонтани се появяват в Персия и Италия около 16-ти век. Представяме ви обновените от Община ''Варна'' пет фонтани.

ФОНТАН ''ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ'' (бившия Червен площад)

Фонтана се състои от 2 броя отделни вани с каменна облицовка и различна водна конфигурация. Вана 1 към бул.''Осми приморски полк'' разполага с водни ефекти - водна стена оригинален ефект и струйничен колектор оборудван с 8 броя Гейзери Snowjet – 1”- L-Испания. Всеки един гейзер е снабден с 2 броя клапи обединени в контролер – модул, който позволява движение на водните струи в синхронизация. Управлението на тези системи се извършва от централен контролер LSD-25, произведен също в Испания, контролери на режимите, модули за управление. Добавени са и различни многостепенни управления и защити.

Вана 2 – е оборудвана с три водни ефекта – водна стена оригинален облик, колектор захранен с 8 броя статични гейзери Snowjet 1'' и кръгъл колектор обливащ бронзова фигура на къпеща се жена. Последният колектор е оборудван с дюза Lancejet 4- 22 броя. И самостоятелна потопяема помпа Saer 0,7 – 1 PS от Италия.

Фонтана е захранен с 2 броя сухи помпи Saer – 13kW,100F201 със собствено управление и моторни защити. Осветлението на фонтана е изпълнено с 2 вида прожектори – 26 броя RGB-LED-12V-Полша по водните стени, LED-Cirle-RGB- Полша 16 броя и 1 брой RGB-LED-Испания.

Осветлението стартира с датчик за светлина, управляващ се от централен многоканален контролер , LED колектор, захранвания и необходимите защити. Филтрацията се извършва от 2 броя филтърни решетки и специализирана решетка от хромникел за потопяемата помпа. Химизацията се извършва от 2 броя дозаторни помпи влагащи във водния обем – хипохлорид и солна киселина.

ФОНТАН ''ОБЩИНА ВАРНА''

Фонтан Община Варна е изграден от 5 броя вани с каменна облицовка. Трите вани са оборудвани с оригиналните дюзи – 1'' и имат по два ефекта – водопад и кръгла водна стена. Вътрешните две вани са обновени. Техните основни ефекти са кръгла водна стена и водопад оборудвана с Lancejet 1” с подменен захранващ колектор и централен гейзер с дюза Lancejet –NOZZLE производство Испания. Съоръжението е снабдено с 8 броя помпи Saer-SPX 11kW –Италия и 2 броя помпа 50Е20М ''Випомп'' - Видин – 13 kW.

Всяка помпа е оборудвана с моторна защита, дефектотокова защита и управление на времевия хоризонт на работа. Филтрацията е изпълнена с филтрационна решетка за филтрационен казан за всеки кръг. Монтирани са и 2 броя пред филтри DN-200-L1 – Италия по смукателите. Химизацията се извършва с хлоратор LS-Италия захранен с мултифункционални антибактериални таблетки . Съоръжението разполага с нагнетателна и смукателна вентилационна система.  Осветлението е изпълнено с 167 прожектора RGB-LED-KHP-12V със собствена програма за управление, централен контролер, захранващи блокове,PLS-модул за управление, систематизатор на драйверите и хардуерен продукт.

ФОНТАН ''ПОНЕДЕЛНИЧЕН ПАЗАР''

Фонтан Понеделничен пазар се намира в района на бившия площад Съборни, сега понеделничен пазар. Фонтана се състои от две преливащи една в друга вани.  Вана 1 е оборудвана с централна фигура с каменна облицовка и три гейзера – 2 броя Snowjet-saferain – Испания. Около фигурата е разположен струйничен колектор PVC 2'' оборудван с 4 броя дюзи ветрило – Fanjet-Испания.

Вана 2 е оборудвана със струйници ветрило Fanjet – 2 броя и Calixjet- Испания. Всички дюзи са оборудвани с индивидуални кранове за регулация. Системата е захранена с 3 броя потопяеми помпи Saer- Италия – 3,5 kW, 0,7 kW, 1,5 kW.

Филтрация се извършва посредством централна филтрационна решетка и монтирани филтри от неръждаема стомана по корпусите на помпите. Водното съдържание се обработва с дозатор с мултифункционални таблетки за антибактериална защита.

Осветлението на фонтана е изпълнено с RGB-LED система на 12V.Централната фигура е оборудвана с LED-circle-SP- Полша прожектори за всеки от гейзерите .Всички останали гейзери и дюзи са снабдени с 17 броя RGB-LED-TX1 –Испания. Всички прожектори имат три основни цвята с възможност за различни цветови комбинации.

Управлението на фонтана – осветление и помпи се контролира от 2 броя модули за управление, моторни защити, главен колектор, преобразуватели от 220V към 12V PLS-контролер, дефектнотокови защити. Всички елементи са произведени в Европейски страни.

ФОНТАН ''СЦЕНА АМФИТЕАТЪР''(под Пантеона)

Фонтан Сцена амфитеатър Варна

Фонтана е разделен на три секции – Вана 1, водна каскада и Вана 2. Вана 1 и водна каскада са оборудвани с три броя Calix jet (Испания) във формата на фуния. Водната каскада използва естествена денивелация и се захранва от водния резервоар на Вана 1. Колекторите се захранват от 2 бр. сухи помпи Saer - 2.2 kW – M1, оборудвани с пясъчен филтър. Всяка една от дюзите има собствен кран за регулиране на височините. Осветлението в тези две части е изпълнено с 9 бр. RGB – LED 12V – (Полша) и светодиодна стринг лента. Тези елементи се управляват от LED контролери и собствен програмен продукт за съчетание на множество цветови гами.

Вана 2 е оборудвана с музикален модул по испански проект. Изграден е четири степенен колектор, обслужван от 50 бр. дюзи Cance jet – XS (Испания) и 18 бр. прожектори RGB LED – 12 V (Испания). Това съоръжение е захранено с 9 бр. помпи Saer 0,7 кW регулаторни честотни инвертори за управление, което им позволява да променят и контролират височината на водният ефект в безкраен брой комбинации. Всяка помпа е оборудвана с неръждаем филтър. Сърцето на музикалния фонтан е RGB контролер с програмен продукт управляващ множество блокове за управление, управленчески блок на честотните инвентори и др. елементи по испански патент. Фонтана е оборудван с 4 бр. тонколони с музикална система DMX, която изпълнява произведението на Вивалди ''Четири сезона''. Програмиран е да изпълнява, в комбинация с главния контролер, музикален съпровод на помпите.

Съоръжението е снабдено със система ''Аквабион''.

ФОНТАН ''МОРСКО КАЗИНО''

Фонтан Морско казино в Морска градина Варна

Фонтан ''Морско казино'' е класически фонтан с кръгла форма, в центъра на който се намира фигура, дело на арх. Шиваров, изработена през 30-те години на миналия век. Струйничната система в двуразова. Централна фигура, която е в оригиналният си вид и струйниците, които се състоят от ангелчета и 3 бр. костенурки. В края на корпуса е монтиран ринг с 60 бр. дюзи Lance jet – 4мм, насочени до ъгъл 135° към централната фигура. Фигурата с ангелчетата е захранена с 1 бр. суха помпа Saer – 0 1.3kW, с монтиран пясъчен филтър и химична станция – хлоратор XT-2L с мултифункционални таблетки.


Водният ринг е захранен с 4 бр. помпи Saer 0.7kW, оборудвани с филтри от неръждаема стомана. Осветлението на фонтана е изпълнено с 16 бр. прожектори RGB LED – 12V (Испания), разположени по фигурата и ринга. Прожекторите имат 3 основни цвята, които се комбинират в различни вариации и програми. Монтирана е вентилация в сервизните помещения.

Управлението на помпите, осветлението и вентилацията се извършва от ел.табло, оборудвано с LED контролер, модул за управление, моторни и дефектно-токови защити, прекъсвачи, трансформатори и влагозащитен корпус. Съоръжението е оборудвано със система за премахване на котлен камък – Аквабион, посредством водна електролиза.

ФОНТАН ''ДЕТСКИ КЪТ''

Фонтан Детски кът - Морска градина Варна

Фонтан ''Детски кът'' е водно съоръжение единична вана с хидростатично покритие. Водните ефекти са два вида – декоративен елемент тип ''жабка'', оборудван с единичен струйник и водно оръдие, разположено в центъра на ваната. ''Жабките'' са захранени от една помпа 1,2kW. Водното оръдие е многокомпонентна система, която позволява единичен изстрел на голям обем вода на височина 20-30м.

В работен режим, от корпусен съд от неръждаема стомана10 мм, излиза динамична струя, която в даден момент спира и се извършва изстрел с компресиран въздух до 8 bar.

Системата е оборудвана с главен контролер, датчик за налягане, PLS програматор, регулатор за управление на режимите, система за безопасност, компресор, различни видове прекъсвачи, датчик за налягане, честотни регулатори и влагозащитено табло. Захранването на водното оръдие е посредством помпа Saer 0,7 kW, като всички компоненти са с уникално приложение и части от Полша, Испания, Италия и КНР.

Филтрацията се извършва посредством филтър от неръждаема стомана с двоен корпус. Химизащията се извършва с хлоратор XP-2L, захранен с мултифункционални хипохлоридни таблетки.

Осветлението е изпълнено с 5 бр. прожектори RGB-LED 12V, помпа и единичен LED Circle-12RGB (Испания). Всеки прожектор има от 3 до 6 цвята в различни цветови комбинации.

Съоръжението е оборудвано със система Аквабион за премахване на котлен камък с електролиза.
Скоро Варна ще може да се похвали и с чисто нов фонтан на площад ''Независимост''.

Автор: Десо Димитров

Източник: http://newsline.bg/read_more.php?post=14392

Черен LED Петък

НЕреални отстъпки до 50% на избрани марки - V-tac, Schneider electric, Legrand, Rabalux, ABB, Elmark и др.

прочети още
Кампания "Спазари цената"

Искаш да си купиш даден продукт от сайта, но цената му не те удовлетворява? Вече имаш алтернатива!

прочети още
LED локомотивен фар свети по-силно и с по-малко ток

Може да се димира, за да не заслепява чакащите по пероните

прочети още
Сила на светене - LUMENS

Защо е важно да знаем колко лумена (lumens) свети крушката, която си купуваме?

прочети още
Управление на нивото на осветеност с метод „1-10“ V

Една от най-често срещаните форми за регулиране на нивото на осветеност в LED системи е управлението 1-10V. Този метод е много сходен с директния подход за димиране, с изключение на това, че драйверът използва 1-10 V аналогов сигнал, който идва от мултиканален димер, за да определи необходимата сила на светлината. Такъв димер разполага с вградено реле, което прекъсва веригата, а множество драйвери контролират силата на един светлинен източник.

прочети още
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С IEC 60529 – IP на осветителните тела

Всички осветителни тела задължително трябва да съответстват на определена степен на защита в съответствие с IEC 60529 – IP (International/Ingress Protection). Стандартът има за цел да предостави на потребителите по-подробна информация от неясни маркетинг термини като „водоустойчив”. Степента на защита се записва във вида IPXX, където първата цифра обозначава нивото на защита срещу проникване на твърди частици (включително части от тялото като ръцете и пръстите) и степента на защита на електрооборудването (табл. 2), а втората – защита срещу проникване на вода в изделието.

прочети още
НОВ ПРОДУКТ- LED СВЕТЛИНИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ, КАМИОН ИЛИ МОТОЦИКЛЕТ!

Уважаеми клиенти, от днес (04.07.2017 г.) пускаме в продажба нашите най-нови LED светлини за автомобили, рейсове, камиони и мотоциклети.

прочети още
CIMCO - Инструменти за професионалния майстор

Фирма Андж-ел ЕООД разширява портфолиото на предлаганите стоки и услуги. Богатата гама стоки на CIMCO са складов артикул, което осигурява безапелационно качество в бързината на доставката им.

прочети още
Тези LED крушки не просто светят

Идеята за интелигентен дом е много обещаваща. Винаги обаче се получава така, че нещо не й достига. Предлагаме на вниманието ви проектът на една компания – Sengled.

прочети още
Акция Коледа 2016

Всяка поръчка ОНЛАЙН на стойност над 50лв с ДДС ще бъде намалена с 10%.

прочети още
НАСТРОЙВАНЕ НА ЦВЕТА В LED ОСВЕТЛЕНИЕТО

С все по-голямото навлизане на LED осветлението и увеличаването на възможностите за неговото управление както на работното място, така и у дома, следващата стъпка е регулирането на цвета. Осветителните тела с нажежаема жичка бяха неефективни, но предоставяха цветове и “топлина”, която караше хората да се чувстват комфортно. Обикновено осветителните тела с технология LED се свързват с монотонно, макар и ефективно осветление.

прочети още
LEDs4economy стартира продажба на модулна апаратура ABB

След откриването на физически магазин, фирма Андж-ел ЕООД, разширява продуктовата си гама с апаратура от ABB

прочети още
АКЦИЯ! Спечели 14ЛВ за м. Февруари

Всеки клиент, който закупи промо сет LED ПАНА 6БР. 600/600 на специална цена от 395лв с ДДС /65,83лв за бр./ печели...

прочети още
Домът на бъдещето има разход от 2.50 лева на ден.

06 януари 2016 | 12:01 Бихте ли заплатили около 96 106 лева, за да притежавате дом, който употребява електроенергия за не повече от 2.50 лева на ден? Последните интересни решения от технологичния свят на Великобритания показва, че новият дом може да притежава всички интелигентни решения за драстично намаляване на разходите за електроенергия, отопление и още много други малки екстри. Новите екологични домове могат да се поддържат за изключително ниски суми и най-често се предлагат като решение за малко по-малките сгради.

прочети още
LEDs4economy става на две години!

Шокиращи отстъпки, подаръци, продукти с намалени цени, осветление, което се изплаща за кратко време. Това са само малка част от изненадите,които сме Ви подготвили.

прочети още
LED-ни намаления 2015

Всеки ден нов продукт с ЕКСТРЕМАЛНО ниска цена.

прочети още
LEDs4economy извърши доставка на LED RGB подводно осветление в гр. Варна

За период от един месец бяха подменени осветителни тела на някои от ключовите шадравани.

прочети още
Плафон с радар/microwave сензор UFO и/или GLOP - ПРОМОЦИЯ - ПЛАЩАШ 9БР. ПОЛУЧАВАШ 10БР!!!

От 01.06.2015г. клиентите на LEDs4economy ще могат да се възползват от промоцията "9 за 10"

прочети още
От 01.06.2015г клиентите ни ще могат да се възползват от най-новата ни услуга "Плати после".

Една услуга с възможност за отложено плащане - с любезното съдействие на Credissimo и Gombashop.

прочети още
Безплатно подменят лампите на Асеновград с LED-осветление

В обществената поръчка ще бъде заложено да се обновят енергийно системите за улично и парково осветление на територията на цялата община Асеновград. Инвестицията ще бъде на обща стойност над 2 милиона лева, като на общината тя няма да струва нищо, обясни зам.-кметът Пламен Йончев.

прочети още
Холандци добиват ток от живи растения

Технологията, разработена от младата компания Plant-е, вече намира приложение и може да се окаже следващата голяма стъпка и дори революция в чистата енергия

прочети още
Спечели с LEDs4economy

Всеки, който хареса страницата на www.leds4economy.com в facebook има шанс да спечели!

прочети още
Как да пазаруваме осветление за дома?

С промените в технологиите, се променя и начина, по който пазаруваме. С тези промени се налага и ние, клиентите, да променим начина, по който търсим и избираме най-добрите продукти за дома. Характеристиките, по които сме се водили до сега, изведнъж стават ненужни и се налага да намерим нови параметри, по които да се ръководим.  Тук ще намерите три параметъра, които могат да ви помогнат в търсенето на оптималния вариант за осветлението на вашия дом.

прочети още
Leds4economy става на 1 година

Leds4economy става на 1 година и прави подаръци. Купи за повече от 19,99 лв и получи и 1 бр. LED лампа 5W E27 V-tac!!!

прочети още
Учени създадоха суперефективен 2D светодиод

Учени от Университета на Вашингтон надминаха всички очаквания и прогнози, като вместо да добавят, премахнаха едно измерение в технологиите за светодиоди. Те са създали двумерен светодиод, за който те твърдят, че е най-тънкият LED в света. Невероятната LED система за осветление има дебелина само три атома и се отличава с физическата си здравина, пише GreenTech.bg. Според учените, тъй като е направен по образец на двуизмерните гъвкави полупроводници, светодиодът е далеч по-ефективен от стандартните. В момента повечето потребителска електроника използва триизмерни светодиоди. Но тъй като устройствата стават все по-малки, налице е сериозно търсене на източник на светлина, който да е още по-компактен – естествено, при поддържане на високи нива на ефективност.

прочети още
Калкулатор - "LED пано VS Луминисцентни тела"

Чрез прости сметки пресметнахме, че в едно помещение с 10 луминисцентни тела с електронно запалване и маркови пури, ако се заменят телата със светодиодни пана, границата на рентабилност за инвестицията за едно тяло е малко повече от година и половина. Забележете, че в сметките са изчислени на база 0,22лв/kW. Освен това в сметките не влизат редица други преимущества на лед лампите, като това, че са безвредни за очите, нямат вредни звукови излъвания за разлика от дроселните осветителни тела и др.

прочети още
Ще управляваме осветлението със смартфон

Смартфонът постепенно се превръща в основно устройство за организиране на дома

прочети още
Лондон ще икономисва ток с ново улично LED осветление

Около 35 000 лампи в града ще бъдат заменени с ефективни светодиоди. Лондон ще осветява улиците си с LED лампи, което ще доведе до намаляване на потреблението на енергия с 40 на сто. Проектът е най-голямата единична инвестиция за модернизиране на уличното осветление в града.

прочети още
Philips представя новата SlimStyle LED крушка

Потребителите, които търсят нови светли пътища в събуждане на задаващото се поетапно спиране на 40 - и 60-ватови лампи с нажежаема жичка, ще имат нова възможност от следващия месец, след като днес Philips представи новия си LED SlimStyle 60-ватов заместител.

прочети още
Mercedes G55K AMG става за реклама на LED светлини

По време на автомобилното изложение в Дубай бе представен един специфичен тунинг вариант на базата на Mercedes G55K AMG и той се нарича A.R.T. G Streetline. Той върви по петите на A.R.T. AS55K YAAS EDITION – изцяло уникален модел, създаден за кралското семейство на Абу Даби.

прочети още
Елха от алуминиеви профили с LED украса се изгражда в Русе

Тринадесетметрова елха с носеща конструкция от стомана и клони от алуминиеви профили ще краси от днес центъра на Русе

прочети още
LED лампите ще имат IP адреси

GreenChip ще позволи на потребителите да управляват осветлението чрез своите смартфони, персонални компютри или други устройства с достъп до интернет. Това става с помощта на специален софтуер, разработен от NXP.

прочети още
Philips отчете 33 % ръст в продажбите на LED-осветление

Общите продажби на компанията са достигнали 5.6 млрд. евро през третото тримесечие

прочети още
Ню Йорк минава на LED осветление

Осветлението в Ню Йорк ще бъде изцяло подменено през следващите няколко години

прочети още
Таблица за избор на цветова температура на ЛЕД осветление

С помощта на таблицата, клиентът би могъл да добие по-ясна представа за това колко К /Келвина/ на кой цветови диапазон съответсва, визуализирано.

прочети още
Защо да изберем ЛЕД осветление?

Светодиодни лампи LED предизвикаха революция в осветителната техника. Навлизането на светодиодите в осветителната техника промени традиционните представи за характеристики на светлинни източници и разкри нови, много широки възможности пред дизайнерите за реализация на непостижими до момента светлинни сценарии. Светодиодните лампи са и енергийно ефективни, екологични и предлагат разнообразие от цветове, при немислимия до скоро експлоатационен живот до 100 000 часа.

прочети още