Социални Мрежи
Каталог
ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ ABB

Цена
 лв.
 лв.
Марки
Номинален ток (A)
Максимален ток на утечка (mA)
Брой полюси
Изключвателна възможност

Диференциалнотоковата защита (ДТЗ), защитен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток (RCD) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното ѝ предназначение е да намали риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек). На разговорен език ДТЗ често се нарича и дефектнотокова защита. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.

Филтри
Цена (ниска към висока)