Социални Мрежи
Каталог
ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

Диференциалнотоковата защита (ДТЗ), защитен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток (RCD) е електрически апарат, който се поставя в електрическите табла на апартаментите и сградите. Основното ѝ предназначение е да намали риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек). На разговорен език ДТЗ често се нарича и дефектнотокова защита. Целта ѝ е да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека.

Филтри
Цена (ниска към висока)