Социални Мрежи
Каталог

Често задавани въпроси (FAQ)

Ако поръчам стока за повече от 250лв трябва ли да преведа капаро?

Считано от 12.12.2018г. за всяка поръчка на ст-ст 250лв или повече лв ще трябва да бъде капарирана в размер на 50лв по един от следните начини :

 1. - в брой или с карта във физ. ни магазин в София, кв.  Надежда.
 2. - с пощенски паричен превод по Еконт на номер 0899 16 85 70, получател ф-ма Андж-ел ЕООД с текст забележка номер на поръчка.
 3. - по банков път - Първа инвестиционна банка - BG51FINV91501016044138, swift FINVBGSF, получател ф-ма Андж-ел ЕООД с текст забележка номер на поръчка.

Колко време е гаранцията на стоките в магазина?

Всяка една стока в е-магазина е с посочен гаранционен срок.

Изключение правят стоките на Rabalux и PRO серията на V-tac,  които са с 5 години гаранция!

 

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Защо да изберете нас?

Все още се затруднявате с избора да ни изберете за доставчик? 

LEDs4economy е единственият е-магазин, при който в случай на рекламация при онлайн заявка - транспортните разходи за връщане на продукта в двете посоки са за НАША сметка с частна куриерска фирма (Спиди, Еконт, Рапидо). За нас клиентът е прекалено скъп, за да му продаваме некачествени стоки! Освен това всички цени биха могли да бъдат договаряни! Все още ли се чудите? Изберете НАС, за да влезнете в час!

Разполагам с ваучер с промокод за пазаруване. Как да го използвам? За колко време е валиден? Какви са условията за доставка с този код?

Използване на ваучер за онлайн пазаруване

- Ваучер за онлайн пазаруване можете да получите като комплимент за направената покупка, независимо дали в онлайн или във физическия магазин е направена;

– Ваучерите за онлайн пазаруване могат да бъдат с различна стойност и валидност;

– Ваучерите може да се използват само за онлайн поръчки и важат за покупка над определена минимална покупка;

– Един потребител може да използва един ваучер за онлайн пазаруване - еднократно;

– Възможно е ваучерът за онлайн пазаруване да не може да се използва заедно с други промоции;

– Кодът на ваучера се въвежда при последната стъпка при онлайн пазаруване в поле „Промокод“;

Искам да върна стока в 14-дневен срок. Как да процедирам?

Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай, клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП. При неизпълнение на тези условия leds4economy запазва правото си да не приеме върнатата стока и съответно да не възстанови направените разходи за закупуването й от Клиента.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на leds4economy.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Можете да се запознаете по-подробно тук

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на sells@leds4economy.com и да се обадите на 0899168570 (с Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция или по банков път, като за целта ще ни бъде необходимо да бъде изпратена Вашата банкова сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете всички разходи по връщане на стоките.

Как да процедирам при проблем/дефект, който е установен в следствие на експлоатация на закупен продукт от е-магазина?

Всички продукти предлагани в е-магазина са с гаранция от минимум една година. При проблем с продукт, закупен от нас следвайте следните стъпки:

 1. Проверете дали продуктът е все още в гаранция. Потърсете документ указващ неговото закупуване - протокол, стокова, фактура или товарителница.
 2. Уверете се, че проблемът е в самия продукт! При рекламация разходите за транспорт и в двете посоки са за наша сметка. В случай на неодобрена рекламация, всички транспортни разходи ще бъдат начислени с разписка за наложен платеж, в наша полза, при връщането на пратката. 
 3. При изпращане на пратката за рекламация задължително я застраховайте /обявена стойност и чупливост/, с опция преглед. Освен това е необходимо да изпратите съпътстващ документ за собственост на пратката с кратко описание в свободен текст с проблема на продукта. 
 4. Задължително трябва да се обадите непосредствено преди изращане - на номер 0899168570 или да пишете на sells@leds4economy.com, за да се разберем къде да ни изпратите проблемния продукт!!! Ако никой не се обади, за да ни предупреди - няма как да приемем пратка. 
 5. Попълнете докумнтите - при рекламация - протокол за рекламация и ни го изпратете на посочения по-горе имейл или на адреса на физическия магазин.
 6. В случай на връщане на стока попълнете формуляр за връщане на стока и ни го изпратете на посочения по-горе имейл или на адреса на физическия ни магазин.

Как да процедирам при проблем по доставката на дадена стока?

Уважаеми клиенти,

 

Всяка пратка изпратена от нас към Вас, до момента на разписване на товарителницата /фактура/ и съответно й заплащане - е наша собственост.  Всяка пратка се изпраща с опция преглед и евентуално тест. Всеки купувач е длъжен в момента на получаване на стоката да я разгледа внимателно преди да я заплати. В случай на проблем, на първо място е необходимо да се сигнализира на куриера/доставчика. След това трябва да се свържете с нас на 0899168570, за да ни сигнализирате за проблема. В продължение на проведен разговор ще намерим най-добрия вариант за Вас! 

В случай, че приемете пратка и установите в последствие, че е с нарушена цялост или някаква липса, проблемът вече не е наш! Изключение правят само пратките с тегло над 50кг. При тях е необходимо да ни сигнализирате в рамките на 24ч от получаването на стоката. 

Може ли да ползвам някаква отстъпка при по-голяма поръчка от е-магазина?

Стремим се да предложим най-добра цена за продуктите, които предлагаме. Всеки клиент, който желае да закупи продукти за повече от 150лв може да попита за своята цена на 0899168570 или да отправи официално запитване на office@leds4economy.com.

Цените в сайта с ДДС ли са?

Всички посочени цени включват 20% ДДС.

За колко време се изпълнява доставката след направа на поръчка в онлайн магазина?

Всяка поръчка се потвърждава от клиентът по телефона, след което се изпраща!

Срокът за доставка на повечето стоки е до 1-3 дни от заявка с куриерски фирми Рапидо, Еконт, Спиди или чрез собствен транспорт. При друг срок наш оператор ще се свърже с Вас за да даде актуален срок за доставка.

Изключения са стоките на Rabalux,EGLO и взривозащитеното лед осветление , които се доставят в рамките на 1-4 седмици от заявка.

 

Имате ли магазин, където да се разгледат стоките, които предлагате?

 

Да, 

Работно време:

09:00 - 18:30ч с обедна почивка 12:00ч-13:00ч /Понеделник - Петък/

Телефони за поръчки, рекламации и въпроси:

02/423-23-53

Андж-ел ЕООД

office@leds4economy.com

България,

гр. София, ж.к. Надежда, бул. Ломско шосе 86

/в близост до метростанция "Надежда"/

 

Водозащитната лента в маркуч ли се намира или е по същия начин като тази която не е водозащитна, как се закрепя по същия начин със самозалепваща лента ли?Какво зарядно ми е необходимо за 60м?

Влагозащитената лента 3528 е изолирана в много тънък силиконов шлаух от всички страни /не е залята от силикон/. Захранването за нея трябва да бъде 250W, ако се използва един токов кръг. Връзването на лентата трябва да бъде успоредно /от захранване до първа линия 5мт лед лента; от захранване до втора линия 5 мт лед лента ...;, НЕ последователно със сечение на кабела МИНИМУМ 1,00. Захранването, което бих могъл да предложа е с габарити:
Дължина - 200 mm
Ширина - 110 mm
Височина - 52 mm , метално.

Закрепването на лентата става посредством двойнозалепваща 3М лепенка, но от собствен опит знам, че ще бъде необходимо използването на някакъв дребен укрепващ елемент или употреба на силикон, понеже лентата е по-тежка от невлагозащитената.


Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас