Социални Мрежи
Каталог

Радар/microwave сензор плафони

Цена
 лв.
 лв.
Марки
Степен влагозащита
Гаранция

Тайната на новият сензор за движение се крие в неговата технология, а именно възможността лампата да свети при наличие на обект в неговия обсег, засичайки го на микровълнов принцип, мигновено като радар. Плафониерите работят само с лампи клас А+ /светодиодни/, което ги нарежда сред едно от челните места по икономия и ефективност сред лампите предназначени за осветление на стълбищни площадки, коридори и др. Датчикът вграден в плафониерите работи еднакво ефективно, монтиран на таван или стена, с което проблемът при избор на плафониера с обикновен сензор за движение за монтаж на стена е решен! Поредният плюс,който може да добавим за новите плафони е улеснената настройка на сензора, която реално ОТПАДА. В сравнение с досадната настройка при обикновените плафони със сензор, при радар плафоните настройката е фабрична/максимум обхват - 9мт и автоматично светване на крушката при осветеност >10lux/. Комбинацията на супер ефективния радар сензор и лидерът на пазара за лед крушки Ви-так, гарантира 100% дългогодишна употреба!

 

The secret of the new motion sensor lies in its technology, namely the ability lamp lights, when there is an object in its range, shooting him on a microwave principle as radar instantly.
Ceiling lights only work with A + / LED / which ranks among one of the top places on the economy and efficiency in lamps for lighting of the staircase landings and corridors.
The sensor built into the ceiling lights work equally effectively installed on a ceiling or wall, and the problem when choosing a Ceiling lamp with a simple motion sensor for wall mounting is solved!
Sequential plus, who can add new ceilings is simplified sensor configuration, actually DROPPING OUT. Compared with the boring setting ceilings for conventional sensor, radar in the ceilings is the factory setting / maximum range - 9-10mt and automatically lights up when light bulb<10 lux /.
The combination of super effective radar sensor and the market leader for LED bulbs V-tac ensures 100% long-term use!

Филтри
Подреди по